Handels- og brugs-betingelser

 

1. Generelt

 

Disse Handelsbetingelser (“Betingelserne”) indeholder de komplette handelsbetingelser der vedrører dit køb af en VPN konto og andre internet-relaterede aktiviteter ('Servicen' eller 'Services' eller 'SERVICES' eller 'SERVICEN') udbudt af CitizenVPN.com og Skytte Media ApS og Skytte Corp.

Skytte Media Aps er et firma registreret i Danmark med registrerings nummer (CVR): 33033656.

Skytte Corp. er et firma registreret på Bahamas med registrerings nummer:

160639B.

Som brugt i dette dokument betyder 'CitizenVPN' eller 'CITIZENVPN' citizenvpn.com websiten lokaliseret ved URLen: http://www.citizenvpn.com (eller enhver anden efterfølgende website ejet eller vedligeholdt af Skytte Media Aps) og dets ejer og moderselskab Skytte Media Aps, og 'du', 'dig' eller 'dit' eller 'klient' betyder dig. 'VPN' betyder 'Virtuelt Privat Netværk. CitizenVPN VPN server eller VPN server eller Server eller server betyder en server der er styret af Skytte Corp.

Ved at købe Servicen indikerer du at du har læst Betingelserne og at du er enig i dem og i evt. andre betingelser der kan blive fundet på citizenvpn.com websiten.

I dette dokument betyder 'Udfald' at en VPN server afviser legitime klient logins og/eller at den ikke tillader klienters IP trafik at strømme igennem den. Lav kvalitet af Servicen eller langsom transmission af IP trafik er ikke det samme som et 'Udfald'.

'Bruger' betyder den faktiske person der bruger Servicen. 'Konto' betyder de login-detaljer (brugernavn og password) du har modtaget og den Service of alle data associeret med disse login-detaljer.

 

2. Servicen

 

Servicen indebærer en facilitet for klienten til at tilslutte til CitizenVPN VPN servere ved brug af krypteret PPTP (Peer-to-Peer Tunneling Protocol), og/eller andre protokoller gjort tilgængeligt af CitizenVPNs, og for CitizenVPNs VPN servere at fremsende IP transmissioner fra computeren som klienten tilsluttede med og videre til de egentlige destinationer. CitizenVPN vil tilgængelig gøre een eller flere sådanne VPN servere for klientens non-ekslusive brug.

Servicen bliver leveret af Skytte Corp.

 

3. Afbrydelser

 

Udfald kan ske en gang imellem og CitizenVPN vil gøre alt hvad de kan indenfor rimelighedens grænser for at minimere sådanne Udfald og længden af dem. Skulle en given CitizenVPN server have et Udfald på mere end 24 timer i træk, vil CitizenVPN forlænge Service Perioden med ikke mindre end 1 (een) dag pr. 24 timers sammenhængende Udfald men kun hvis klienten e-mailer CitizenVPN og forlanger en sådan forlængelse mindre end 5 (fem) hverdage efter Udfaldet er ovre.

 

4. Kun personligt brug

 

a) Servicen der bliver tilbudt og leveret under disse Betingelser er en service tilbudt kun til personlig, ikke-kommerciel brug. Klienten må ikke videresælge eller re-distribuere (hverken mod betaling eller ej) Servicen eller nogensomhelst del heraf, eller på anden måde tage mod betaling af andre for deres brug af Servicen eller nogen del heraf. Klienten accepterer ikke at bruge Servicen til at operere som en VPN udbyder eller med nogensomhelst entreprise formål hverken for entreprise formål der er for profit eller ej.

 

b) Hvis klienten er et kommercielt firma, både for profit eller ej, eller hvilkensomhelst type organisation eller offentlig instans, er det tilladt for klienten at bruge Servicen for deres ansattes brug ved tilslutning til disse Betingelser. Hvis Brugeren af Servicen er ansat af klienten tilkendegiver Brugeren ved sit brug af Servicen at Brugeren er bundet af disse Betingelser og det er klientens ansvar at sikre sig at Brugeren tilslutter sig disse Betingelser før Brugerens brug af Servicen finder sted.

 

5. Betaling og Klientens Forpligtelser

 

CitizenVPN sælger ikke abonnementer og vil derfor aldrig trække tilbagevendende beløb fra Klientens kredit/debet-kort eller fakturere Klienten på en tilbagevendende basis, men vil kun trække det ene beløb ved Klientens køb af Servicen.

Når Service Perioden ophører er det Klientens ansvar at købe en forlængelse eller en ny konto. Forlængelse af eksisterende konti vil eller vil ikke være tilgængeligt afhængigt af CitizenVPNs beslutning.

 

6. Refundering

 

a) Hvis du kontakter os indenfor de første 6 måneder fra dit køb er det din ret at annulere købet og få dine penge retur 100%, ligegyldigt hvad din grund er for at annulere. Dog skal det gælde at hvis du har betalt med international bank overførsel eller pengeoverførsel såsom Western Union Money Transfer eller MoneyGram vil vi fratrække bankens gebyr for at refundere til dig via den samme metode (dog må du gerne vælge at modtage din refusion via en anden metode såsom PayPal helt gratis).

 

b) Hvis din konto bliver suspenderet eller annulleret pga. en krænkelse af disse Betingelser så kan vi ikke refundere nogen tilbageværende saldo på din konto. Hvis din konto bliver suspenderet eller annulleret for enhver anden grund der ikke er en direkte krænkelse af disse Betingelser vil vi refundere en eventuel tilbageværende saldo på din konto.

 

c) Krav om en refundering skal e-mailes til: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ved brug af online formularen der befinder sig ved følgende URL: https://www.citizenvpn.com/email.pl?lang=da og ved at vælge 'Betaling/Konto' i 'Type' feltet.

 

7. Lov

 

Disse Betingelser er underlagt, og konstrueret i overensstemmelse med, Dansk lovgivning; parterne er uigenkaldeligt enige om at enhver uoverensstemmelse der vil opstå ud af eller i forbindelse med disse Betingelser er underlagt og under jurisdiktion af Dansk lovgivning. Det vil til enhver tid være den Danske udgave af disse Betingelser der er gældende. Det er Klientens ansvar at have læst og forstået den Danske udgave af Betingelserne før køb ad Servicen eller andre services eller produkter. Den Danske udgave af disse Betingelser er tilgængelig på URLen: http://www.citizenvpn.com/da/terms.pdf

 

8. Klient Ansvar & Erstatning

 

Parterne er enige om at i CitizenVPN ikke har ansvar, i nogetsomhelst tilfælde, overfor nogen tredjepart for Klientens brud eller påståede brud af nogensomhelst af de betingelser der er fremført i dette dokument. Klienten indvilliger i at forsvare, erstatte og holde skadesløs, CitizenVPN fra alle og enhver udgift, tab, skade eller tredjeparts fordringer der er resultatet af Klientens brud på enhver af Klientens forpligtelser som beskrevet i dette dokument.

 

9. Periode og Opsigelsea) Som brugt i disse Betingelser skal “Periode” betyde den tidsperiode hvor Servicen vil være aktiv. For Service konti solgt som enten “1 måned” eller “6 måneder” eller “12 måneder” eller ethvert andet antal af måneder eller år, betyder “Periode” respektivt 1,6 eller 12 eller andet antal måneder eller år nævnt i Service beskrivelsen. For Pay-As-You-Go Service konti, betyder 'Periode' det korteste af de to følgender perioder:
  1. 12 måneder, hvor der tælles fra den første registrering af købet.
  2. Perioden fra den første registrering af købet til forbruget af transmitterede Bytes overstiger det antal Bytes der blev nævnt i Service beskrivelsen.
b) Disse Betingelser træder i kraft på den dag du køber Servicen og fortsætter indtil Perioden er afsluttet eller indtil Servicen bliver opsagt i forhold til de bestemmelser der er beskrevet her i denne sektion 9. Begge parter har ret til at opsige disse Betingelser ved meddelelse til den anden part. Hvis Klienten opsiger disse Betingelser skal Klienten følge de instruktioner for annullering beskrevet under “Opsig din konto” siden der kan findes i “Min Konto” sektionen på CitizenVPN websiten. Ethvert andet forsøg af Klienten på at opsige disse Betingelser skriftligt eller ved e-mail skal ikke være gyldige. Sektion 9-12 overlever opsigelsen eller udløbelsen af disse Betingelser.

c) Hvis Klienten opsiger sin konto, skal Klienten ikke få lov til at genskabe sin brug af Servicen. Hvis CitizenVPN opsiger, eller sætter i bero, kontoen på grund af mangel på betaling fra Klienten skal CitizenVPN aktivere kontoen når fuld betaling er modtaget fra Klienten, indenfor to (2) hverdage.
d) Når Perioden udløber vil Servicen ophøre automatisk. Herefter er det nødvendigt for Klienten at købe en ny konto hvis Klienten ønsker fortsat at benytte Servicen. CitizenVPN må gerne, ved dens ene beslutning, gøre tilgængeligt eller utilgængeligt faciliteten til at forlænge en konto.

10. BEGRÆNSNING AF GARANTI

a) SERVICEN, CITISENVPN WEBSITEN, INKLUSIVE UDEN BEGRÆNSNINGER, ALLE PRODUKTER OG SERVICES VIST ELLER TILBUDT PÅ CITIZENVPN WEBSITEN, OG ALT TEKST, GRAFIK OG LINKS OG APPLIKATIONER ER LEVERET TIL KLIENTEN UDEN GARANTI AF NOGENSOMHELST FORM. CITIZENVPN FRALÆGGER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MED HENSYN TIL HVER AF DE EFTERFØLGENDE, UDEN BEGRÆNSNING, ENHVER GARANTI AF HANDELSEVNE, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE ELLER HVAD DER KAN OPSTÅ UNDER EN HANDEL. UDEN AT FRALÆGGE SIG GENERALITETEN AF DET EFTERFØLGENDE, FRALÆGGER CITIZENVPN SPECIFIKT ENHVER FORM FOR GARANTI FOR (1) AT SERVICEN VIL FUNGERE UDEN UDFALD ELLER FEJL-FRIT; (2) AT DEFEKTER VIL BLIVE KORRIGERET; (3) AT DER ER INGEN VIRUS ELLER ANDRE HARMFULDE KOMPONENTER; OG (4) AT DE SIKKERHEDSTILTAG DER BLIVER GENNEMFØRT ER SUFFICIENTE.


b) CitizenVPN har ingen kontrol overhovedet over indholdet af den information der har oprindelse udenfor dets systemer eller som bevæger sig gennem dets systemer. Brug af enhver information der er modtaget via CitizenVPN er på Klientens eget ansvar. CitizenVPN fralægger sig specifikt ethvert ansvar for korrektheden eller kvaliteten af information der er modtaget via Servicen.

11. FRASIGELSE AF ANSVAR

CITIZENVPN KAN PÅ INGEN MÅDE OG I INTET TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIG FOR NOGENSOMHELST SKADER OVERHOVEDET DER RESULTERER AF TAB AF DATA, TAB AF PROFIT, BRUG AF CITIZENVPN WEBSITEN ELLER WEBSITES ELLER NOGEN AF CITIZENVPNS PRODUKTER ELLER SERVICES ELLER SERVICEN, ELLER FOR NOGEN HÆNDELIGE, INDIREKTE, STRAFFENDE, ELLER FØLGENDE SKADER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSER ELLER I FORBINDELSE MED NOGENSOMHELST PRODUKTER ELLER SERVICES ELLER SERVICEN DER ER LEVERET HERUNDER. I INTET TILFÆLDE VIL CITIZENVPNS SAMLEDE ANSVAR OVERSTIGE ET BELØB STØRRER END ET HUNDREDE EURO (€100) OG IKKE OVERSTIGE DET BELØB KLIENTEN HAR BETALT FOR SERVICEN ELLER PRODUKTET.

12. Eksigibilitet

 

a) Hvis en provision i disse Bestemmelser eller dele heraf er ugyldige, af hvilkensomhelst grund, er det bestemt at der skal ses bort fra de ugyldige ord, og de resterende bestemmelser skal fortsætte i fuld kraft og effekt.
b) CitizenVPN forbeholder sig retten til at tilføje, slette eller ændre enhver bestemmelse i disse Betingelser på ethvert tidspunkt og uden meddelelse til Klienten eller tredjepart, som træder i kraft ved at tilgængelig gøre de ændrede Betingelser på URLen: http://www.citizenvpn.com/da/terms.pdf. CitizenVPN vil sende en meddelelses email til Klienten når og hvis sådanne ændringer finder sted, men kan ikke garantere leveringen af en sådan email til Klienten og er ikke på nogen måde forpligtet til at sende en sådan mail.

13. Vederlag

 

Klientens overskridelse af disse Betingelser eller nogensomhelst af bestemmelserne heri, kan muligvis pådrage sig vederlag med hensyn til reparation og oprydning af skadede enheder, Service udfald, osv. Vederlagene vil indenfor rimeligheden være lig med overskridelsens alvorlighed.

 

14. Nægtelse af Service

 

CitizenVPN forbeholder sig retten til at nægte at levere, annullere eller sætte i bero Servicen ved vores ene beslutning for enhver mulig grund og uden forudgående meddelelse. Bestemmelserne om refundering vedrørende annullation specificeret i disse Betingelser finder anvendelse for eksisterende Service der bliver annulleret af sådanne grunde.

 

15. Force Majeure

 

Terminologien "Force Majeure" som brugt i disse Betingelser, skal betyde strejker, arbejdsstop, lockout; handlinger fra offentlige fjender; krig; embargo; blokader; oprør; optøjer; jordskælv; invasion af rumvæsener; ildebrand; storm; oversvømmelser; bortskyldninger; eksplosioner; nedbrud; uheld eller uforudset vedligeholdelse af udstyr eller faciliteter; eller enhver befaling fra retten i den kompetente jurisdiktion, eller regulerende handling fra den regulerende kontrolinstans eller statsorgan der har jurisdiktion over operationen af sådant udstyr eller faciliteter. En Fore Majeure tilstand skal ikke suspendere nogen forpligtigelse til betaling af de skyldige beløb som er underlagt disse Betingelser før Force Majeure tilstanden startede.

 

16. Skatter

 

Skytte Media ApS er et firma registreret i Danmark og som sådan hvis du er bosiddende i Danmark skal du betale MOMS når du køber et produkt eller en service fra CitizenVPN. Når du køber fra CitizenVPN websiten eller andetsteds skal du anerkende om du er bosiddende i Danmark således at MOMS kan blive tillagt din faktura. Hvis du er bosiddende i et andet EU land end Danmark er det dit ansvar at betale MOMSen i det land du er bosiddende i. Hvis du er bosiddende udenfor EU skal du ikke betale MOMS.

 

 

 

BETINGELSER FOR TILLADT BRUG

 

 

17. Ej tilladt og/eller Ulovlig brug

 

a) CitizenVPN tolererer ingen form for ulovlig aktivitet inklusiv, men ikke begrænset til, følgende: tyveri, hacking, cracking, spamming, distribution af computer virus/orme og andet malware, phishing, misbrug, trusler, chikane, forfølgelse, ærekrænkende eller krænkende eller uanstændig eller obskønt eller enhver form for ulovlig transmission af seksuelt eksplicit afbildning af børn (i.e. enhver person under 18 år) og dette er specifikt ej tilladt.

Enhver Bruger der engagerer sig i sådan aktivitet vil få deres Service suspenderet straks og hvis aktiviteten er besluttet at være illegal vil alle mulige skridt blive fulgt for at retsforfølge indenfor lovens fulde omfang.

 

 

b) Enhver Klient der forsøger at købe Servicen med et stjålet kredit-kort eller debet-kort vil straks blive anmeldt til myndighederne og fulde log (inklusiv IP adresse) fra den tredjeparts betalings-portal der er blevet brugt vil blive overgivet. Vi vil arbejde aktivt med de lokale myndigheder i dit land og din internet udbyder for at spore dig og retsforfølge.

 

18. Lad være med at interferere i netværket

 

a) Brug af Servicen udgør brug af CitizenVPN infrastruktur (herefter “infrastruktur”) såsom, men ikke begrænset til, båndbredde, servere, routere, switche, load-balancere, IP adresser og ethvert andet udstyr der transmitterer, modtager eller på anden måde er behjælpelig til transmission af nogen form for data.

 

b) Det er specifikt ej tilladt at interferere med CitizenVPN infrastruktur på nogensomhelst måde der ikke er beregnet til normal internet brug, såsom, men ikke begrænset til: forfalskning af TCP/UDP/GRE headere eller nogen form for IP headere, forfalskning af e-mail headere eller hele e-mails, Denial Of Service (DOS) angreb såsom, men ikke begrænset til, ping, syn-flood eller teardrop angreb eller nogen form for DOS angreb deer:

 

  1. Konsumerer computer ressourcer, såsom båndbredde, disk plads, processor tid

  2. Forstyrrer konfigurations information såsom routing information.

  3. Forstyrrer tilstands information, såsom u-soliciterede reset af TCP sessioner.

  4. Forstyrrer fysiske netværks komponenter

  5. Hindrer kommunikationsmediet mellem de beregnede brugere og offeret så de ikke længere kan kommunikere på en passende mådec) Krænkelser af system eller netværks sikkerhed såsom, men ikke begrænset til, følgende: Uautoriseret tilgang, brug, sondering, eller skanning af system sikkerhed eller autentifcerings foranstaltninger, data eller trafik, interferering med service til enhver bruger, host eller netværk inklusiv, uden begrænsning, mail-bombning, flooding (oversvømmelse), spamming, bevidste forsøg på at overbelaste et system og broadcast angreb og forfalskning af enhver TCP/UDP/GRE/IP pakke-header eller enhver del af header information i en e-mail eller nyhedsgruppe indslag, er specifikt ikke tilladte og kan resultere i kriminelt og civilt erstatningsansvar.

 

d) Enhver forbindelse til CitizenVPN skal tilslutte sig til disse Betingelser. Brud på enhver at bestemmelserne og guidelines i disse Betingelser er grundlag for konto annullering. CitizenVPN forbeholder sig retten til at annullere enhver konto uden forudgående meddelelse. CitizenVPN er eneste dommer af hvad der bliver betragtet som misbrug af Servicen.

 

 

19. P2P brug er tilladt

 

a) CitizenVPN tillader brugen af Servicen til Peer-To-Peer overførsler, også kendt som P2P, inklusiv BitTorrent og andre protokoller og services. Det er Klientens ansvar ikke at engagere sig i nogen illegal aktivitet inklusiv, men ikke begrænset til, copyright overtædelser.